Indientermijn eerste ronde Makersfonds Tilburg 2021 op 11 januari open!

De afgelopen jaren was telkens incidenteel budget beschikbaar voor het Makersfonds. Het Makersfonds maakt in Cultuur raakt ons; cultuurplan Tilburg 2021-2024 structureel deel uit van ons beleid. Met het Makersfonds biedt de gemeente directe ondersteuning aan met name individuele makers in kunst en cultuur. Dit sluit aan bij de ambitie van Tilburg als #stadvanmakers. De gemeente Tilburg stelt hiervoor jaarlijks € 150.000,- beschikbaar.

Voorheen werden de bedragen voor een deel gematcht door de provincie Noord-Brabant. Voor de gemeente Tilburg was dat € 50.000,- per jaar. Recent heeft het provinciebestuur echter besloten te stoppen met deze matching. Dat heeft voor komend jaar direct invloed op het beschikbare bedrag. Maandag 11 januari 2021 wordt om 12:00 uur de eerste ronde van het Makersfonds 2021 opengesteld met een beschikbaar budget van € 75.000,-. In juni/juli 2021 wordt het Makersfonds voor de tweede keer opengesteld met een budget van € 75.000,-. 

Aanvragers die op basis van de schriftelijke beoordeling een positief advies ontvangen worden uitgenodigd voor een mondelinge toelichting. Hierbij houden wij rekening met de maatregelen in verband met het COVID-19 virus waardoor deze gesprekken mogelijk digitaal plaatsvinden.Van maandag 11 januari 12:00 uur tot zondag 31 januari 23:59 2021 uur is het digitale aanvraagformulier voor het Makersfonds beschikbaar. Aanvragen die niet via het digitaal aanvraagformulier of na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Klik hier om de regeling van het Makersfonds te zien, dit is tevens de link naar de pagina waarop u vanaf 11 januari uw subsidieaanvraag digitaal kunt aanleveren.

 

Meer nieuws