Intertwined

Van 2 juli tot 21 augustus 2021 presenteert SEA Foundation ‘Intertwined’, een tentoonstelling met werken van Eva Spierenburg en Jesse van den Berg. Binnen deze gezamenlijke tentoonstelling bevragen de kunstenaars de brede definitie van empathie en onderzoeken ze de eigen positie ten opzichte van het concept. De kunstenaars komen niet op de proppen met schijn-antwoorden, ze leggen het publiek liever vragen voor die hen zelf hebben getriggerd en geïnspireerd. Het onderzoek waar zij aan begonnen zijn is nog niet afgelopen; het heeft een nieuw pad in hun praktijk vrij gemaakt, welke zij ook na hun tijd bij SEA Foundation verder zullen ontdekken.

Hoe kan je ruimte laten voor empathie zonder medelijden op te roepen? Hoe draagt materialiteit bij aan de ervaring van empathie? Hoe kan een kunstwerk een lichamelijke reactie uitlokken die niet fysiek plaatsvindt? In hoeverre kan een kunstwerk zelf empathisch zijn? - Deze en meer vragen zijn voor de kunstenaars onlosmakelijk verbonden aan het thema ‘empathie’ en zullen in de tentoonstelling verkend worden. Op deze vragen hebben zij geen antwoord, eerder dienen ze ter inspiratie of aansporing tot actie. De tentoonstelling is even veelzijdig als het thema ‘empathie’ zelf, waarbij zowel de individuele gedachtenspinsels als gedeelde vragen van Spierenburg en Van den Berg zullen worden getoond. 

Collaboratief onderzoek

‘Intertwined’ is het eerste resultaat van een nieuw project dat is geïnitieerd door SEA Foundation als onderdeel van het onderzoeksprogramma over kunst en duurzaamheid. In dit project nodigen wij twee kunstenaars uit om deel te nemen aan een collaboratief onderzoek, gefocust op respectievelijk één van de 12 folds. Het doel van het programma is het vinden van een gemeenschappelijke ruimte te vinden om samen te werken en kennis te delen en kunstenaars een nieuwe impuls te geven voor hun praktijk. Deelnemende kunstenaars ontmoeten elkaar, voeren gesprekken, doen onderzoek en komen tot een conclusie, waarbij zowel vorm als inhoud wordt overgelaten aan het duo dat werkt aan het thema. De kunstenaars bepalen zelf zowel de vorm als de inhoud en kiezen hoe zij de status quo van de samenwerking met het publiek willen delen.

Over de kunstenaars

Jesse van den Berg (die/hen) (1996, NL) is een beeldend kunstenaar die onderzoek doet naar het thema queerness met een focus op intimiteit. Van den Bergs werk is een doorlopende verkenning van queerness om zich heen. Met intimiteit als belangrijkste focus, zoekt die naar manieren om diens visie uit te drukken door middel van lens-gebaseerde media. Van den Berg maakt de kijker bewust van hun denkpatronen en gebruikt het menselijk lichaam om de betekenis van gender en seksualiteit te onderzoeken. In diens onderzoek blijft Van den Berg zich bewust van de aanwezigheid van de camera en hoe dit de interactie tussen het model en de maker beïnvloedt. Met name met analoge fotografie legt Van den Berg niet alleen intimiteit vast, maar integreert die intimiteit in het hele proces van maken. Met diens praktijk creëert Van den Berg een ervaring van liefde, bewondering en kwetsbaarheid.

Eva Spierenburg (1987, NL) is oorspronkelijk opgeleid als schilder maar verschoof in haar werk geleidelijk naar multimedia-installaties. Deze bestaan uit een arrangement van geschilderde objecten, sculpturen, tekeningen, gevonden voorwerpen, prints, video en recentelijk performance.

Spierenburg is geïnteresseerd in de correlatie tussen onze innerlijke processen, en ons fysieke lichaam in interactie met de wereld. Ze beschouwt het lichaam als een drager voor het individu; een omhulsel waarin ervaringen en zintuiglijke waarnemingen zich manifesteren en worden gearchiveerd. In Merleau-Ponty's fenomenologie zijn lichamelijkheid en belichaamd zijn voorwaarden voor ons begrip van, en interactie met, de wereld. Spierenburg probeert een vorm te vinden voor de menselijke ervaringen die zich onttrekken aan houvast en taal; een vorm voor wat zich afspeelt tussen leven en dood. Terugkerende thema's zijn de kwetsbaarheid van lichaam en geest, tijdelijkheid, en de ontmoeting tussen uitersten als aanwezigheid-afwezigheid, intern-extern, solide-zacht, aards-spiritueel.

About SEA Foundation

SEA Foundation is een non-profit kunstenaars-initiatief, opgericht in 2011. Na verloop van tijd is SEA Foundation een synoniem geworden voor tentoonstellingen, praktijkondersteuning, uitwisselingen en publicaties. Vanaf 2013 wordt er een internationaal Artist in Residence programma uitgevoerd. Kunstenaars, curatoren en schrijvers werken en verblijven bij SEA Foundation in een volledig op hun vakgerichte omgeving. 

Duur tentoonstelling: 02.07.2021 - 21.08.2021
Deelnemende kunstenaars: Eva Spierenburg en Jesse van den Berg
Locatie: SEA Foundation, Tivolistraat 22, 5017HP Tilburg
Openingstijden: donderdag - zaterdag, 13:00 - 17:00

Wenst u de tentoonstelling te bezoeken, reserveer dan door een e-mail te sturen naar info@seafoundation.eu of bel naar +31(0)135444495.

Meer nieuws