Kunstenaarsinitiatieven 2021 - 2024

In Tilburg zijn verschillende kunstenaarsinitiatieven actief. Elke vier jaar besluit de gemeente Tilburg welke initiatieven worden ondersteund met een subsidie voor vier jaar. Hiermee wordt gedurende een langere periode zekerheid geboden aan de kunstenaarsinitiatieven. Onder een kunstenaarsinitiatief verstaan wij 'elk initiatief dat voor en/of door kunstenaars wordt genomen'.

Op 13 oktober 2020 wordt om 12:00 uur de regeling van de Kunstenaarsinitiatieven 2021-2024 geopend. Vanaf dat moment kunnen de verschillende Kunstenaarsinitiatieven uit Tilburg een aanvraag indienen voor ondersteuning voor vier jaar. De aanvragen kunnen worden ingediend tot 8 november 2020. Op die dag sluit om 23:59 uur het loket.

De aanvragen moeten worden ingediend via het online aanvraagformulier op deze pagina. Hier vindt u ook de voorwaarden en criteria van de regeling. Kunstenaarsinitiatieven kunnen maximaal € 25.000,- per jaar aanvragen bij de regeling. Aanvragen die niet op tijd of niet via het online aanvraagformulier worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Het subsidieplafond van de regeling bedraagt jaarlijks € 212.000,- prijspeil 2020 (onder voorbehoud van jaarlijkse goedkeuring van de programma begroting door de raad voor de jaren 2021-2024).

De aanvragen worden beoordeeld in de periode november - december. Wij streven ernaar alle beschikkingsbrieven met het besluit op de aanvraag voor 1 januari 2021 te versturen naar alle aanvragers.

Heeft u vragen over de regeling Kunstenaarsinitiatieven 2021-2024? Neem dan contact op met Bram van den Einden via bram.van.den.einden@tilburg.nl of via telefoonnummer 06 25 76 63 63.

Meer makersnieuws