Toekenningen Makersfonds bekend

Gelukkig is er in deze moeilijke periode ook goed nieuws: de toekenningen van de eerste ronde van het Makersfonds zijn bekend! Ook dit jaar is er weer veel belangstelling voor het Makersfonds en dat heeft wederom geresulteerd in een groot aantal aanvragen. In totaal zijn er 59 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van € 409.748,25. Het beschikbare budget voor deze ronde was € 100.000,-. Met deze middelen zijn 15 aanvragen gehonoreerd die het beste aansluiten op de criteria en doelstellingen van de regeling. Hieronder vindt je een overzicht van de gehonoreerde aanvragen.