Met ingang van 2021, naast Het Zuidelijk Toneel ook het Textielmuseum / Textiellab in de BIS van de minister!

De Raad voor Cultuur feliciteert alle culturele instellingen die voor de komende vier jaar rijkssubsidie ontvangen in de Culturele basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS). Vandaag maakte minister Van Engelshoven (OCW) bekend dat ze de adviezen van de raad overneemt voor toekenning van jaarlijks bijna 200 miljoen euro. Daarnaast heeft de minister op verzoek van de Tweede Kamer extra geld vrijgemaakt, waardoor dansgezelschap Scapino alsnog wordt toegelaten tot de BIS. Popfestival Eurosonic Noorderslag en Future Lab Next Nature Network ontvangen een projectsubsidie van de minister. De raad is blij met de extra ruimte die hierdoor is ontstaan en feliciteert ook deze instellingen met dit goede nieuws.

De minister maakte ook bekend dat ze naast BIS-subsidies en het extra steunpakket van 482 miljoen euro voor de sector de komende vier jaar jaarlijks 15 miljoen euro extra vrijmaakt, te verdelen door het Fonds Podiumkunsten (FPK). Daarmee komt ze tegemoet aan de kritiek dat het beschikbare budget van dit fonds, dat investeert in diverse makers en gezelschappen, te krap was. Hierdoor konden veel kwalitatief goede aanvragen niet gehonoreerd worden. Nog eens 2 miljoen euro wordt bovendien jaarlijks door de minister ingezet voor versterking van de culturele infrastructuur in de provincies Zeeland, Flevoland, Limburg, Drenthe, Overijssel en Friesland.

Voorzitter van de Raad voor Cultuur Marijke van Hees: “Het is goed dat het kabinet inziet dat de culturele en creatieve sector in deze tijden niet kan overleven zonder gerichte steun van de overheid. Dan moet je ook boter bij de vis doen en dat is vandaag gebeurd. De vierjaarlijkse cultuursubsidies bieden houvast aan de betreffende instellingen. Een bloeiende culturele en creatieve sector is altijd belangrijk, ook buiten crisistijd.”

De raad bracht gisteren een advies uit over hoe de culturele en creatieve sector de transitie kan maken naar de toekomst. Daarin vraagt de raad onder andere om bij de verdeling van de 482 miljoen euro uit het tweede steunpakket de makers, freelancers en vrije producenten niet te vergeten. “Het kabinet zet bij monde van de Koning in op baanbehoud en perspectief voor alle generaties. Veruit het grootste deel van de culturele en creatieve sector wordt niet gesubsidieerd, terwijl veel makers en freelancers er werk vinden. Daar moet de minister rekening mee houden bij de verdeling van de extra steun.” aldus Van Hees.

Met ingang van 2021, staat naast Het Zuidelijk Toneel ook het Textielmuseum / Textiellab in de BIS van de minister. Van harte gefeliciteerd!

Meer makersnieuws