Nieuwe subsidie mogelijkheden

Waar er subsidieregelingen sluiten, openen er ook weer. Lees hierover verder in deze blog van Fonds voor Cultuurparticipatie. Wil je meer informatie en vragen stellen aan hun adviseurs? Bekijk alle actuele subsidieregelingen en speciale spreekuren hieronder:

Samen cultuurmaken | Meer mogelijk de komende vier jaar

Op 14 september sluit de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden. Deze regeling is met meer dan 100 aanvragen een groot succes. De dag erna opent gelukkig de regeling Samen cultuurmaken; een vervolg op de aanloopregeling waar we meer mogelijkheden voor verschillende type aanvragen hebben gecreëerd.

Faro-regeling | Nieuwe aanvraagperioden uitgesteld

Verrast door het grote aantal aanvragen die we hebben ontvangen tijdens de eerste aanvraagperiode, worden de tweede en derde aanvraagperiode voor voor de Faro-regeling uitgesteld. We zijn druk bezig met het behandelen van de ingediende aanvragen uit de eerste periode. Medio oktober 2020 worden jullie over de stand van zaken en het eventuele vervolg geïnformeerd via de site en de nieuwsbrief. 

Subsidies Urban Arts | Vraag aan en laat je inspireren

We hebben twee regelingen voor de urban arts sector: Urban Arts Talent en Each One Teach One. Bij de eerste kan je als jong talent geld aanvragen om te werken aan een persoonlijk ontwikkeltraject. De tweede regeling is juist gericht op mensen met een lange staat van dienst, die zich als coach willen ontwikkelen. Benieuwd wat er kan? Bekijk de regelingen of lees de drie toffe interviews met huidige talenten.

Meerjarensubsidie bijna bekend | 31-8 uitkomst Talent & Festival

We leggen de laatste hand aan de adviezen voor de regeling Talent & Festivals 2021-2024. Maandag 31 augustus lees je op de subsidiepagina alles over de instellingen die de komende vier jaar subsidie van ons krijgen voor Talentontwikkeling, Kunstfestivals of Erfgoedmanifestaties. Een belangrijk moment voor het Fonds en de sector!

Regeling cultuureducatie vmbo gesloten | Subsidieplafond bereikt

De regeling Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en pro is sinds begin deze maand gesloten. Vanwege de hoeveelheid binnengekomen aanvragen is het beschikbare budget volledig uitgeput. We zijn blij met het enorme enthousiasme van alle organisaties die een aanvraag hebben ingediend en kijken ernaar uit de komende jaren met ze samen te werken. Benieuwd wat voor projecten dit zijn? Bekijk de lijst met honoreringen.

 

 

Meer makersnieuws