Switch2Move onderzoekt de betekenis van dans en technologie bij mensen die leven met dementie en hun mantelzorgers

Dementie is een veel voorkomend syndroom. Er is nog geen genezing of afdoende geneesmiddel beschikbaar. Hierdoor is de zorg voor dementie in de thuissituatie in toenemende mate belastend. Dit geldt zowel voor de persoon met dementie als voor de mantelzorger. Het onderzoek naar de betekenis van dans en technologie dat momenteel met financiering van Kunstloc voorbereid / uitgevoerd wordt, is gericht op de vraag in hoeverre een bewegingsprogramma op muziek middels technologische ondersteuning uitkomsten kan bieden tegen deze toenemende belasting. 

Onderzoeksvraag:

De onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen we het gecombineerde dans- en muziekprogramma van Switch2move met ondersteunende technologie, voor mensen met dementie en hun mantelzorgers thuis stimuleren?

Doelgroep zijn mensen van 65 jaar en ouder, bij wie de diagnose dementie in een vroeg stadium is gesteld en hun informele mantelzorger.

Het ontwerpproces naar de technologische ondersteuning van het gecombineerde muziek- en dansprogramma voor mensen met dementie en hun informele mantelzorgers kent twee fasen. De eerste fase van het onderzoek betreft een thuisstudie en is gericht op de ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers met het dans-naar-muziekprogramma thuis. De resultaten van dit onderzoek moeten leiden tot inzichten voor het overbrengen van het Switch2move live programma op locatie naar de thuisomgeving.

Thuisstudie:

Om deel te nemen aan dit onderzoek worden mensen van 65 jaar en ouder, bij wie de diagnose dementie in een vroeg stadium is gesteld en hun informele mantelzorger geïncludeerd.

Op het moment van het onderzoek moeten deelnemers ook deelnemen aan het Switch2move  live muziek- en danssprogramma. Dit betekent dat de deelnemers tijdens het onderzoek  twee activiteiten doen. Te weten:

  1. Het Switch2move live programma in een instelling: Deelnemers volgen gedurende 12 weken tweemaal per week groepsdanssessies uit het Switch2move-programma. De duur van elke danssessie is 45 minuten. De dansinterventie bestaat uit 1) een korte warming-up zittend op een stoel, 2) een hoofdgedeelte van geïmproviseerde bewegingen, interactie en korte gechoreografeerde combinaties, 3) cool-down en afsluiting van de sessie.

De bewegingen zijn geïnspireerd op verschillende dansstijlen zoals klassiek ballet, hedendaagse dans, tango en contact improvisatie technieken. Deelnemers worden uitgenodigd tot interactie met anderen en deelname aan het creatieve proces door intrinsieke motivatie

  1. Huiswerk opdrachten om thuis verder te dansen, afgeleid van het Switch2move programma.

Deelnemers ontvangen vooraf een informatieve brief en een informed consent. Aan de deelnemers wordt door middel van interviews gevraagd wat hun ervaringen zijn met het live programma. Na afloop van het live programma wordt gevraagd of ze thuis wekelijks een dansopdracht op muziek willen doen. Deze opdrachten zijn gerelateerd  aan het live programma van Switch2move. De persoon met dementie en de mantelzorger kunnen de opdrachten samen uitvoeren.

Ter ondersteuning krijgen de deelnemers een schriftelijke beschrijving  van de opdracht en muziek. Na elke opdracht thuis wordt gevraagd om in een dagboek te beschrijven hoe men de opdracht ervaren heeft (ook een geluidsopname of een foto maken kan tot de mogelijkheden behoren). Na twaalf weken wordt er wederom een interview afgenomen om de deelnemers te vragen naar hun ervaringen met alle thuisopdrachten. 

In combinatie met de dagboekfragmenten  en de beleving van de live sessies zullen de resultaten van deze data geanalyseerd worden. Uiteindelijk zullen alle gegevens en de resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden aan de deelnemers en de betrokken belangenorganisaties.

In fase 2 van het onderzoek worden deze gegevens verwerkt en in samenwerking met de technische universiteit van Eindhoven bewerkt in een eerste protoytype voor thuisgebruik. Dit prototype zal mogelijk een App worden die goed hanteerbaar is voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

INTRODUCTIE WORKSHOP

Op zondag 19 september van 13.00u -15.30u (met pauze) is er een introductie workshop in wijkcentrum Heyhoef Tilburg. Aanmelden via heyhoef@bibliotheekmb.nl of via Geheugenwinkel 013-5492606

Meer nieuws