Perspectiefbudget voor makers

De culturele sector heeft lange tijd op de handen moeten zitten, en die handen beginnen nu natuurlijk te jeuken om iets te ondernemen. Nu de vaccinatiegraad toeneemt ontstaat er weer perspectief op de heropleving van het bruisende culturele leven in Noord-Brabant. De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben een perspectiefbudget beschikbaar gesteld om makers in de culturele sector te stimuleren aanbod te ontwikkelen. Naar verwachting kun je vanaf 13 september een plan indienen bij Kunstloc Brabant om aanspraak te maken op dit budget.

Sterker uit de crisis

“De coronacrisis heeft de culturele sector hard geraakt. Veel kleine ondernemers hebben een moeilijke periode doorgemaakt”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders van Cultuur. “Dit budget biedt perspectief voor makers en is onderdeel van een breed provinciaal pakket aan maatregelen rondom de coronacrisis. Deze maatregelen zorgen voor behoud van werk en banen bij de betrokken ondernemers en instellingen en hun toeleveranciers, op de korte en op de langere termijn. Zo zorgen we ervoor dat Brabant sterker uit de crisis komt.“

Het perspectiefbudget beoogt een eenmalige financiële impuls te geven aan kleine ondernemers in de culturele sector, zodat zij weer aanbod kunnen ontwikkelen. Het doel van dit budget is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, er ruimte wordt gegeven aan maatschappelijke initiatieven, en een stimulans wordt gegeven aan de vrijetijdssector.

Voor makers

Ben je een maker, oftewel, een professionele uitvoerder van kunst en cultuur? Dan kun je een plan indienen. Dat kan ook als een samenwerking van makers, of als amateurkunstorganisatie in samenwerking met een professioneel maker. 

Wat heb je nodig om een plan in te dienen? Een beknopt projectplan van maximaal 1000 woorden waarin duidelijk wordt vermeld wat er wordt gemaakt of ontwikkeld, wat de doelgroep is van het project, wat de werkwijze is, en waar en wanneer het project plaatsvindt. Het resultaat van het project kan allerlei vormen aannemen, bijvoorbeeld een voorstelling, (korte) film, concert, expositie, publicatie, podcast, of ontwerp. Het project kan zowel in levenden lijve als online worden gepresenteerd. Bekijk hier onze tips voor het schrijven van een projectplan.

Naast je projectplan dien je ook een projectbegroting in (met toelichting), CV van de aanvrager(s), een kopie bankafschrift, en een inschrijving van de Kamer van Koophandel. Bekijk hier onze tips en een voorbeelddocument voor het opstellen van een projectbegroting.

Ontvang je een budget? Hou er dan rekening mee dat we na plaatsvinden van je project een beknopt verslag van maximaal 500 woorden van je willen ontvangen. Daarnaast vragen we je ook enkele voorbeelden van eigen inzet en aandacht in pers en social media toe te voegen, zoals video’s of berichten.

Bijdragen

Provinciale Staten heeft een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld. Bijdragen aan plannen kunnen worden gegeven tot het budget is uitgeput, of tot de sluiting van de indienperiode op 8 oktober. Je kunt een bijdrage vragen tussen € 4000 en € 8000. De totale kosten van een project waarvoor je een bijdrage vraagt, mogen niet hoger uitkomen dan € 50.000.

Wanneer

Plannen zijn vanaf 13 september 00.00 uur tot vrijdag 8 oktober 18.00 uur bij ons in te dienen via een online syteem, of totdat het budget eerder is uitgeput.

Meer weten over het perspectiefbudget?

Een compleet overzicht van de criteria en voorwaarden voor het perspectiefbudget verschijnt begin september op onze website. Meld je aan voor de Kunstloc nieuwsbrief om direct op de hoogte te zijn.

Meer nieuws