Rent-a-Sister

2021 is uitgeroepen tot het Brabants Kloosterjaar waarin we verhalen vertellen over het religieuze leven in Noord-Brabant. Het TijdLab (Bibliotheek LocHal en Stadsmuseum Tilburg) staat daarom in het najaar in het teken van het ‘Tilburgse Kloosterleven’ met o.a. op 11 en 16 november het programma Rent-a-Sister. 

Het kloosterleven in Brabant kent een lange geschiedenis en in dit Brabantse kloosterjaar zien en horen we meer en meer over het werk en leven binnen kloostermuren. De nieuwsgierigheid naar wat zich in deze kloosters afspeelt is groot want voor velen is dit kloosterleven omgeven met vragen. Vragen als, ‘waarom en hoe treed je toe tot een kloostergemeenschap’, ‘hoe ziet het dagelijkse leven er uit’,  ‘wat voor kleding wordt er gedragen’ en ‘zuster, kunt u ook… of mag u ook…..’.

Rent-a-Sister

Ben jij ook nieuwsgierig of benieuwd naar het antwoord op deze en meer vragen? Op 11 (van 10.30 tot 12.00 uur) en 16 november (van 14.00 tot 15.30 uur) organiseert het TijdLab (Bibliotheek LocHal en Stadsmuseum Tilburg) in de LocHal samen met de Zusters van Liefde een samenkomen waarin twee van de zusters aan de hand van objecten vertellen over hun leven en werk als kloosterzuster. Een unieke gelegenheid om hun verhalen te horen en de zusters persoonlijk je vragen te stellen. 

Je kunt je voor deze bijeenkomst opgeven per mail onder opgave van datum bijeenkomst en aantal personen via tijdlab@bibliotheekmb.nl. 

Expo

In het TijdLab is een kleine expo ingericht rondom het werk en leven van de Zusters van Liefde. Daarnaast kun je, zittend in een van de kloostermeubels van studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten, via een podcast ervaren hoe kloosterwaarden van weleer, zoals naastenliefde, saamhorigheid en gemeenschapszin, betekenis kunnen krijgen voor de toekomst. Kijk voor meer info op www.lochal.nl/tijdlab

Meer Stad van Makers Nieuws