Subsidieplafond Makersfonds 2021 wordt verhoogd

Op 1 juni 2021 heeft het College van B&W besloten om het subsidieplafond van de tweede ronde van het Makersfonds 2021 te verhogen met € 150.000,-. Daarmee komt het subsidieplafond voor de tweede ronde van het Makersfonds nu uit op € 225.000,- in plaats van € 75.000,-. 

Het College heeft hiertoe besloten om gedurende de corona-periode nog meer makers de kans te bieden om nieuwe projecten te realiseren. Zo zorgen we ervoor dat makers zich kunnen blijven ontwikkelen en dat de maakpraktijk niet stil komt te liggen.

Aanvragen

Op maandag 14 juni 2021 wordt om 12.00 uur de tweede ronde van het Makersfonds 2021 opengesteld. De termijn sluit op maandag 5 juli om 12.00 uur. Aanvragen die niet via het digitaal aanvraagformulier of na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Klik hier om de regeling van het Makersfonds te zien. Via deze pagina kunt u ook een aanvraag indienen.  

Aanvragers die op basis van de schriftelijke beoordeling een positief advies ontvangen worden uitgenodigd voor een mondelinge toelichting. Hierbij houden wij rekening met de maatregelen in verband met het COVID-19 waardoor deze gesprekken mogelijk digitaal plaatsvinden.

Voor vragen over het Makersfonds 2021 kunt u contact opnemen met Bram van den Einden, bram.van.den.einden@tilburg.nl, 06 25 76 63 63.

Meer nieuws