Subsidieregeling financiële tegemoetkoming CoronaToegangBewijs (CTB)

De controle op het CoronaToegangsbewijs (CTB) is een nieuwe maatregel die extra (tijds)inzet vraagt van ondernemers, cultuurinstellingen en sportverenigingen. Om deze extra belasting financieel tegemoet te komen heeft het College van B&W besloten een subsidieregeling in te richten ter hoogte van € 488.000,-. De subsidie heet Ondersteuning controles CoronaToegangsbewijs. Instellingen kunnen eenmalig een subsidie aanvragen van € 2.000,-.
 

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 3 december 2021 9:00 uur tot en met 12 januari 2022 op de webpagina van de regeling/

Meer nieuws