Subsidies Kunstenaarsinitiatieven 2021 - 2024 bekend

In Tilburg zijn verschillende kunstenaarsinitiatieven actief. Elke vier jaar besluit de gemeente Tilburg welke initiatieven worden ondersteund met een subsidie voor vier jaar. Hiermee wordt gedurende een langere periode zekerheid geboden aan de kunstenaarsinitiatieven. Er zijn in totaal 20 aanvragen ingediend voor een bedrag van € 410.750,-. Het College van B&W heeft op 15 december 2020 besloten om 11 aanvragen te honoreren voor jaarlijks in totaal € 242.339,-. In onderstaand overzicht vindt u de toegekende aanvragers en het gehonoreerde subsidiebedrag.

De gemeente Tilburg kent voor de cultuurplanperiode 2021-2024 naast de regeling voor Kunstenaarsinitiatieven ook de regeling Professionele Kunsten 2021-2024 Tilburg-Brabantstad. Deze laatste is opgezet in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en Brabantstad-partners. Op 16 juni 2020 besloot het college om 14 aanvragen te honoreren met het destijds totaal beschikbare budget van € 500.000,- per jaar. Op 27 oktober 2020 nam het college het aanvullende besluit voor een bedrag van in totaal € 272.500,- per jaar om 6 instellingen die een positief advies hadden ontvangen maar waarvoor aanvankelijk geen budget beschikbaar was alsnog te honoreren.

Samen met de regeling voor kunstenaarsinitiatieven realiseren wij zo een samenhangend subsidie-instrumentarium voor cultuur en investeren wij de komende jaren nog meer in de makers van onder meer theater, dans, muziek, beeldende kunst, film, en andere kunstvormen en crossovers.

Gefeliciteerd: 
#tilburgcowboys@jelenakosticdance@zwermers@marieke.vromans@mathijsleeuwis@pop_up_cinema@stichtingstudionova@bramstadhouders@vloeistof_nl#kunstmaan@seafoundationtilburg

Meer nieuws