Tweede ronde proeftuin internationalisering

De proeftuin internationalisering opent een tweede ronde voor financiële ondersteuning van plannen uit het veld. Van 1 tot en met 29 februari kunnen makers, organisaties en instellingen uit Breda, ‘s‑Hertogenbosch, Helmond en de rest van de provincie plannen en projecten aanmelden voor internationale projecten. De acties moeten bijdragen aan een stevigere internationale positie op het gebied van kunst en cultuur in Brabant. Er is nog ruimte binnen alle aandachtsgebieden. Er kan niet meer worden aangemeld voor de opleiding voor marketeers.

In de eerste ronde zijn in Eindhoven en Tilburg de beschikbare middelen volledig benut. Daar is het dus niet meer mogelijk om aan te vragen. In de tweede ronde is er voor Breda €17.000 beschikbaar, voor ‘s‑Hertogenbosch en Helmond elk €40.000 en voor de overige Brabantse gemeenten €15.000 via de provincie. Lees hier de spelregels.

De plannen worden bekeken door een klankbordgroep van drie landelijk deskundigen op het gebied van internationalisering. Op basis van het advies van de klankbordgroep, een beoordeling of de plannen aansluiten bij het doel van de proeftuin én op basis van spreiding van locaties en disciplines, neemt de werkgroep Internationalisering beslissingen over toekenning.

Organisaties en makers die een plan insturen krijgen eind maart bericht.