Meer dan een miljoen euro toegekend aan Tilburgse makers

De tweede beoordelingsronde van het Makersfonds PLUS en Perspectief voor Amateurkunst zit erop. Professionele Makers en amateurkunstenaars krijgen vanuit het Makersfonds PLUS en Perspectief voor Amateurkunst nu respectievelijk ruim € 350.000,- en circa € 23.000,-uitgekeerd. De subsidieplafonds van het Makersfonds PLUS en Perspectief voor Amateurkunst zijn nog niet bereikt. Makers en amateurkunstenaars kunnen nog steeds een aanvraag indienen.    

MAKERSFONDS PLUS

Veel professionele makers hebben het moeilijk in coronatijd. Hun werk is veelal stil komen te liggen; nieuwe opdrachten zijn schaars. De subsidieregeling Makersfonds PLUS biedt hen financiële steun. En daar maken Tilburgse makers graag gebruik van.
 
Emiel Scholsberg (muzikant) “De bijzondere manier waarop het Tilburgse Makersfonds PLUS ons ondersteuning biedt, zo sterk gebaseerd op vertrouwen en zo vanuit verbinding, is op zichzelf al een bron van inspiratie voor mij in deze uitdagende tijd. Die steun geeft veel positieve energie, waar ik erg dankbaar voor ben.”
 
Karen Ebert (Filmmaker) “Ik vind het bijzonder dat de gemeente Tilburg écht de waarde inziet van het culturele veld door makers juist in deze moeilijk tijd te ondersteunen.”

Meer dan een miljoen euro toegekend aan Tilburgse makers

Vanwege het succes van het Makersfonds PLUS besloot het college van burgemeester en wethouders op 25 mei jl. het subsidieplafond voor 2021 te verhogen van € 750.000,- naar een totaalbedrag van € 1.250.000,-. Daarvan is inmiddels ruim een € 1 miljoen toegekend aan 224 aanvragers. Hieronder staat een overzicht van de toekenningen.

Makersfonds PLUS aanvragen toegekend bedrag
Eerste ronde 132 130 € 648.862,16
Tweede ronde 96 94 € 352.374,28
Totaal 228 224 € 1.001.236,44

Deze ronde zijn de aanvragen van twee makers afgewezen, omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden. Ook is er, in overleg met de makers, in een aantal gevallen besloten dat het toegekende bedrag lager is dan het aangevraagde bedrag.

Aanvraag indienen

Gemiddeld is er in 2021 € 4.469,80 uitgekeerd per maker. Makers die nog geen aanvraag hebben ingediend kunnen dat nog doen. Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd is € 7.500,-. Aanvragen kunnen worden ingediend via de webpagina van het Makersfonds PLUS

Vragen

Voor vragen over het Makersfonds PLUS kunt u contact opnemen met Bram van den Einden, bram.van.den.einden@tilburg.nl, 06 25 76 63 63.

Meer nieuws