Uitnodiging: online talkshow cultuur voor iedereen

Op zaterdagavond 13 juni om 19.30 uur lanceert minister Ingrid van Engelshoven het Programma Cultuurparticipatie '21-'24 tijdens de online talkshow 'Cultuur voor iedereen' vanuit studio KUUB in Artiance te Alkmaar. 


Met dit meerjarige programma wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie drempels wegnemen en zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt om deel te nemen aan cultuur. Door het verstrekken van subsidie, kennisdeling van de inzet van cultuur in het sociale domein en het zichtbaar maken van actieve cultuurparticipatie met o.a. de iktoon-campagne.


Online Talkshow Cultuur voor Iedereen

Presentatrice Lucille Werner verwelkomt de minister in de online talkshow 'Cultuur voor Iedereen' en enkele gasten. De uitzending staat in het teken van het vieren en tonen van inclusieve cultuurparticipatie. Aan tafel schuiven:

  • Lonneke van Heugten, organisator Festival KUUB / Studio KUUB. Zij vertelt over hoe zij cultuurdeelname stimuleren en zichtbaar maken

  • Rapper Raymon Strijbis. Hij vertelt wat cultuurmaken voor hem betekent.

  • Artistiek leidster Dans + Isis Geurts over hoe zij zich inzet om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken


Uitreiking Gouden C
In het programma reikt de minister ook de Gouden C uit. Onze jaarlijkse prijs voor één van de vijf gehonoreerde projecten uit 2019 die je mee moet maken. Met dit jaar als thema 'inclusie'. Bekijk alvast wie de genomineerden zijn.

Wanneer en waar?
Kijken kan overal, vanaf je tablet, telefoon, laptop via deze link of één van onze social kanalen (Facebook, Linkedin, twitter).

Zaterdag 13 juni  19.30 uur.