Uitslag Makersfonds 2020 tweede ronde bekend

De uitslag van de tweede ronde van het Makersfonds 2020 is bekend. De afgelopen weken zijn de aanvragen beoordeeld en hebben er gesprekken plaatsgevonden met de aanvragers. Op basis van het beschikbare budget van € 100.000,- voor deze laatste ronde dit jaar zijn in totaal 17 aanvragen toegewezen die het beste aansluiten op de criteria en doelstellingen van het Makersfonds. In 2020 zijn daarmee in totaal 32 aanvragen gehonoreerd met middelen uit het Makersfonds, voor een totaalbedrag van € 200.000,-.

Marcelle Hendrickx (wethouder Cultuur): “Ik ben blij dat zowel jonge als ervaren makers van verschillende disciplines het fonds weten te vinden. Deze ronde zijn er 50 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van € 330.482,94. Dit geeft ook aan hoe noodzakelijk dit fonds is.” 

Voortzetting Makersfonds

Het huidige Cultuurplan loopt tot eind van dit jaar. Het Makersfonds is onderdeel van het Cultuurplan 2021-2024 en wordt de komende jaren voortgezet wanneer de Raad tijdens de begrotingsbehandeling goedkeuring geeft aan de budgetten die gekoppeld zijn aan het Cultuurplan. In dat geval kunnen de Tilburgse makers ook de komende jaren ondersteund worden in het realiseren van hun mooie projecten. De volgende ronde van het Makersfonds wordt naar verwachting in januari 2021 geopend.

Provinciale Makersregeling

Net als in voorgaande jaren geeft de provincie Noord-Brabant ook in 2020 subsidie voor het Makersfonds. Dit jaar ontvangt de gemeente Tilburg de maximale provinciale subsidie van € 50.000,-. Het totale budget van het Makerfonds kwam daarmee dus uit op € 200.000,- in 2020. Dit budget is verdeeld over twee rondes met elk een subsidieplafond van € 100.000,-, waarmee dus in totaal de 32 aanvragen zijn gehonoreerd.

 

Meer makersnieuws