Uitslag Makersfonds 2021 tweede ronde

De uitslag van de tweede ronde van het Makersfonds 2021 is bekend. In deze ronde zijn er 62 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van € 430.010,46.

Meer budget

Omdat de kunst- en cultuursector hard is getroffen door de coronacrisis besloot het college van B&W op 1 juni 2021 om het subsidieplafond van de tweede ronde van het Makersfonds 2021 eenmalig te verhogen met € 150.000,-. Dit bracht het totaal beschikbare budget voor de tweede ronde van het Makersfonds op € 225.000,-.

Nu 33 aanvragen gehonoreerd; totaal 44 in 2021

De afgelopen weken zijn de aanvragen beoordeeld en hebben er gesprekken plaatsgevonden met de aanvragers die op basis van de schriftelijke beoordeling het meest aansloten op de criteria van de regeling. Op basis van het beschikbare budget van € 225.000,- voor deze ronde zijn in totaal 33 aanvragen gehonoreerd. Hieronder vindt u het overzicht van de gehonoreerde aanvragen. In 2021 zijn daarmee in totaal 44 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 300.000,-.

Makersfonds in 2022

Het Makersfonds is opgezet in 2017 en sindsdien is meer dan € 1 miljoen verstrekt aan 169 Tilburgse makers. Het Makersfonds maakt onderdeel uit van het Cultuurplan 2021-2024 en zal dus ook de komende jaren beschikbaar blijven voor de makers uit de stad. In januari 2022 wordt het Makersfonds wederom geopend.
 
Meer informatie over het Makersfonds vind je hier.  

Meer nieuws