Talent & Educatie

Tilburg is een bruisende stad met een vruchtbare bodem waar culturele talenten goed kunnen gedijen en zich goed kunnen ontwikkelen. Cruciale randvoorwaarde hiervoor is brede, voor ieder kind toegankelijke cultuureducatie. Talentontwikkeling is als een piramide waarbij in de onderste laag een sterke basis moet worden gelegd om vervolgens via de culturele instellingen en amateurkunstverenigingen en uiteindelijk de kunstvakopleidingen culturele talenten tot bloei komen. De gemeente investeert hierin omdat onze jonge talenten van nu, straks onze toekomstige deelnemers, bezoekers of makers zijn binnen onze culturele infrastructuur.