Stadsbos013

Stadsbos013 is een heerlijk natuurgebied van en voor Tilburgers. De gemeente werkt samen met haar bewoners, bezoekers en ondernemers aan de aantrekkelijk- en toegankelijkheid hiervan. Kortom, een genot aan rust, sport en volop Flora en Fauna.

Locatie