VNO-NCW Brabant/Zeeland

VNO-NCW Brabant Zeeland is het sterkste ondernemingsnetwerk van Brabant en Zeeland. Ze hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie, werken nauw samen met hun leden én andere organisaties en maken nieuwe verbindingen tussen ondernemers mogelijk.

VNO-NCW Brabant Zeeland biedt ondernemers een platform waar zij van elkaar en anderen kunnen leren en draagt via belangenbehartiging bij aan het verbeteren van de vestigingscondities.

Missie

VNO-NCW Brabant Zeeland maakt zich hard voor een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat in Brabant en Zeeland, voor bedrijven in het algemeen en voor onze leden in het bijzonder. Daarbij staat een duurzame ontwikkeling van de samenleving in economische, sociale en ecologische zin steeds centraal.

Kerntaken en -thema's

VNO-NCW Brabant Zeeland heeft twee kerntaken: Belangenbehartiging en Kennisdelen en ontmoeting. De leden van VNO-NCW Brabant Zeeland hebben drie thema’s benoemd die zij belangrijk vinden. De eerste drie thema’s zijn leidend in de belangenbehartiging: Arbeidsmarkt en onderwijs, Infrastructuur en ruimte en Milieu en duurzaamheid. In hun Academy besteden ze aandacht aan het vierde thema: Innovatie en ondernemerschap. Hierin staat ontmoeting en kennisdeling centraal.

Bin…

VNO-NCW Brabant Zeeland biedt ondernemers een platform waar zij van elkaar en anderen kunnen leren en draagt via belangenbehartiging bij aan het verbeteren van de vestigingscondities.

Missie

VNO-NCW Brabant Zeeland maakt zich hard voor een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat in Brabant en Zeeland, voor bedrijven in het algemeen en voor onze leden in het bijzonder. Daarbij staat een duurzame ontwikkeling van de samenleving in economische, sociale en ecologische zin steeds centraal.

Kerntaken en -thema's

VNO-NCW Brabant Zeeland heeft twee kerntaken: Belangenbehartiging en Kennisdelen en ontmoeting. De leden van VNO-NCW Brabant Zeeland hebben drie thema’s benoemd die zij belangrijk vinden. De eerste drie thema’s zijn leidend in de belangenbehartiging: Arbeidsmarkt en onderwijs, Infrastructuur en ruimte en Milieu en duurzaamheid. In hun Academy besteden ze aandacht aan het vierde thema: Innovatie en ondernemerschap. Hierin staat ontmoeting en kennisdeling centraal.

Binnen de thema’s hebben ze een aantal prioriteiten benoemd: de onderwerpen die er écht toe doen en waarop zij – als VNO-NCW Brabant Zeeland- het verschil kunnen maken voor de ondernemer. Die hebben ze uitgewerkt in hun Ondernemerscirkel.

Locatie