Oproep en complimenten van wethouder Marcelle Hendrickx aan makers

“Een recreatief klimaat creëren kan niet zonder inbreng kunstenaars”

In deze roerige tijden praten we bij met wethouder Marcelle Hendrickx. Over de invloed van corona op de sector, het advies van de Raad van Cultuur om, naast Het Zuidelijk Toneel (HZT), ook het Textiellab deel te laten uitmaken van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024. En over de toekomst. Maar vooral wil Marcelle kunstenaars complimenteren en oproepen om zich meer zichtbaar te maken.

 

Stad van Makers

“Allereerst wil ik aangeven dat ik blij ben dat er dit jaar een platform is gecreëerd waar makers elkaar kunnen ontmoeten, waar ze zelf content kunnen aanleveren en waar ze alle noodzakelijke informatie vinden over openstelling, subsidieregelingen, fondsen en dergelijke. Een echte Stad van Makers, wat we als Tilburg zijn, heeft heel veel baat bij zo’n platform. Ik hoop dan ook dat zoveel mogelijk makers daar gebruik van maken en er hun voordeel mee doen. Niet alleen de grote bekende instellingen en hun programmering maar ook de kleine pareltjes die we in de stad hebben, onze beeldende kunstenaars, ateliers, vinden hier een plek. Dit moeten we samen opbouwen. Hopelijk ontwikkelt dit platform zich naar een vaste ontmoetingsruimte waar ook de inwoners en bezoekers van Tilburg ons rijke, culturele klimaat kunnen vinden.”

 

Zichtbaarheid

“Nu in deze tijd is dat nog belangrijker want, als gevolg van corona, trek je je terug in de m2 van je huis of atelier en ben je bijna per definitie niet meer zichtbaar. Ik ben trots hoe iedereen via digitale middelen, online aanbod, via samenwerking, en nu ook via straatprogrammering, een manier aan het vinden is om zichzelf en kunst en cultuur wel zichtbaar te maken. Dat verdient een groot compliment. Ook omdat ik weet dat individuele kunstenaars, naast horeca en andere ondernemers, het (financieel) hartstikke moeilijk hebben in deze periode. Daar ben ik me zeer bewust van, en met mij de gemeente Tilburg. We zijn dan ook voortdurend in gesprek met vertegenwoordigers uit de sector (o.a. Cultuuralliantie) wat we kunnen doen om deze periode door te kunnen komen. Er is ook een oproep verzonden naar makers en instanties met het verzoek individuele verhalen of tips te delen zodat we een goed beeld hebben hoe het gaat.”

 

Prachtig nieuws

Tegelijkertijd komt het prachtige nieuws dat het gelukt is in Brabant van zes naar twaalf instellingen te gaan die landelijk voor de komende vier jaar gesubsidieerd worden. In Tilburg gaan we van een naar twee; naast het Zuidelijk Toneel is ook het Textiellab, met al zijn ambities, gehonoreerd. Dit laat zien dat ambitieus zijn en investeren in kunst en cultuur ook erkenning brengt die zich financieel vertaald, en dat verdienen we ook. Het advies betekent een stuk erkenning voor Tilburg als cultuurstad en #stadvanmakers. Ook is de bijdrage een impuls voor de ontwikkeling en ambities van het Museumkwartier, waarin verder Museum De Pont een belangrijk ankerpunt is. Dit betekent dat we de komende tijd op deze manier door moeten blijven denken, niet bij de pakken neer moeten zitten maar dat we moeten blijven nadenken over hoe we met alle creativiteit en kwaliteit kunnen voortzetten.”

 

Toekomst voor de sector

“Toekomst? Dat blijft spannend. De komende week komen de beslissingen over Brabantse en Tilburgse subsidies, in de zomer komen de fondsen, in het najaar gaat de minister over de adviezen van de Raad van Cultuur. Op dit moment zijn we aan het worstelen met de spoedwet die beperkte mogelijkheden geeft om voorstellingen te geven met voldoende volume om rendabel te zijn. We hopen zo dat er in het najaar meer mogelijk is. Afgelopen week is er door de Gemeenteraad opgeroepen om openluchttheaters meer ruimte te geven, dat is iets waarvan de burgemeester heeft aangegeven daar zoveel mogelijk, binnen zijn verantwoordelijkheid, rekening mee te houden, dat support ik uiteraard. Ook vind ik dat andere sectoren gebruik moeten maken van kunstenaars om na te denken over hoe je nu binnen deze beperkte omstandigheden toch optimaal een cultureel of recreatief klimaat kunnen organiseren. Vakantie in Tilburg kan eigenlijk niet zonder de kunstenaars. Je hebt dat soort creativiteit nodig om daarover na te denken. We slaan ze nog wel eens over. Maar dan krijg je dranghekken met terrassen. Dus ga met kunstenaars aan de slag om de openbare ruimte aantrekkelijk en uitnodigend te maken. Kunst en cultuur is tenslotte essentieel voor het vestigingsklimaat, onderwijs en de economie van Tilburg.”