Basis voorzieningen

De basisvoorzieningen vormen samen het fundament van de culturele infrastructuur, zij zijn het culturele 'hoofdwegennet van de stad'. Zij zijn een cruciale schakel in de keten van scheppen, produceren, presenteren en publieksafname op het gebied van kunst en cultuur. De gemeente Tilburg verleent aan deze basisvoorzieningen een jaarlijkse subsidie voor vier jaar. Op deze manier zijn de hoofdspelers op het gebied van kunst en cultuur in Tilburg voor langere tijd verzekerd van steun van de gemeente en kunnen zij met deze zekerheid werken aan de grote ambities van de organisatie én de stad.