Mindlabs breidt uit en brengt ondernemerschap en onderzoek samen

Afgelopen maand vond het jaarevent van MindLabs plaats. Inmiddels de derde editie; door corona is het event in 2021 niet doorgegaan. Maar wat heeft MindLabs tot nu toe gebracht? En waar richt MindLabs zich op, nu en in de nabije toekomst? We vatten het hier voor je samen. Lees je mee?

Wat en (voor) wie is MindLabs?

MindLabs brengt kennis en ondernemerschap bij elkaar; een combinatie die zij zelf zien als een basisvoorwaarde om met innovatieve technologie impact te maken in de wereld. De vereniging MindLabs bouwt daarom aan een netwerk met partijen die deze missie delen, die willen pionieren met nieuwe oplossingen met behulp van data en AI.  Aan de ene kant - partijen die voor een uitdaging staan (zoals gezondheidszorg, media, onderwijs of anderen) en aan de andere kant - partijen die onderzoek doen, die oplossingen kunnen bedenken met interactieve technologie en naar de markt kunnen brengen. 

Volwassen worden

2021 stond in het teken van professionalisering van de organisatie. Daarmee is MindLabs de fase van startup aan het ontgroeien en krijgt het langzaam de status van scale-up. Zo heeft het bestuur van de vereniging een heldere visie ontwikkeld. In de basis heeft MindLabs 4 kerntaken:

1.      Het organiseren van ontmoetingen waarbij kennisdeling en netwerken centraal staan.

2.      Het bouwen aan en onderhouden van een sterk relatienetwerk.

3.      Het verspreiden van kennis over maatschappelijke uitdagingen, mogelijkheden van innovatieve technologie, wat er in het ecosysteem gebeurt etc.

4.      Het opstarten van projecten op het vlak van mensgerichte innovatieve technologie. 

Om dit te kunnen realiseren is ook de rolverdeling binnen het team aangescherpt voor zowel de experts als voor de programmamanagers. Loet Visschers heeft als directeur afscheid genomen om te gaan genieten van zijn pensioen. Zijn rol is nu ingevuld door Petra van Dijk (waarnemend directeur vanaf maart 2022).

“MindLabs bruist van energie. MindLabs verdient een grote pluim en alle support van overheid, bedrijfsleven en onderwijs om verder door te groeien tot icoon van kunstmatige intelligentie in Brabant en daarbuiten. Chapeau!”

Frank Tuerlings, strategische beleidsmedewerker provincie Noord-Brabant

Nieuwe partners

7 nieuwe partners zijn in 2021 aangesloten bij het ecosysteem van MindLabs.

 1. BUas (university of applied science in Breda) 
 2. Mijzo (zorgorganisatie)  
 3. Thoughtline (software development) 
 4. Hello Lex (legal services) 
 5. AnyWare (sensor technology) 
 6. Scrumble (software development) 
 7. Anti Wisdom (studentenstartup in (serious) gaming) 

 

In 2022 zijn tot nu toe 4 nieuwe partners aangesloten:

 1. IOTIdea (sensor technology, 3D printing etc.) 
 2. the Tailors (samenwerkingsverband van 8 scaleups met hun basis in Plan T) 
 3. PieqImpact (makes usefull information from raw data) 
 4. Innovactions (software development) 

Financiering

De investering van de provincie Noord-Brabant in de startup MindLabs, is geëindigd in 2021. De oprichters van MindLabs - te weten Tilburg University, Fontys, ROC Tilburg en gemeente Tilburg -  nemen de basisfinanciering vanaf 2022 op zich. Hierdoor is de continuïteit voor de komende jaren gegarandeerd.

“Bij Mindlabs creëren we een omgeving waar studenten kunnen werken en onderzoeken. Wat ons betreft de beste voorbereiding op het bedrijfsleven.”

Koen Suilen, programmamanager Fontys ICT

SmartLabs

Om de activiteiten te ordenen zijn er SmartLabs opgezet. Dit zijn clusters van projecten en activiteiten waarin consortia samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen. Uitgangspunt hierbij is dat technologie sectoroverstijgend kan worden toegepast. Daarom streeft MindLabs ernaar om tussen de SmartLabs ook de nodige kruisbestuivingen te realiseren. Een opsomming van de huidige Labs:

Lab 1 – SmartHealth

Een samenwerking tussen diverse zorgpartners en andere netwerken (bijv. CIC en Slimmer Leven) in Noord-Brabant die zich richten op de uitdagingen in hun sector. Bijvoorbeeld waar het gaat om het delen van data. Door het veilig uitwisselen van zorgdata worden patronen zichtbaar en kan naar oplossingen met behulp van technologie gezocht worden. 

Lab 2 – SmartMedia

Dit is een initiatief van Fontys Journalistiek waarin ze samenwerken met Fontys ICT (Big Data & AI en Design & Interactie), het lectoraat Moral Design Strategy van Fontys, Tilburg University, ROC Tilburg, BUas Digital Media (Breda University of Applies Sciences) en verschillende mediapartners zoals DPG media. Smart Media is onderverdeeld in drie verschillende onderzoekslijnen: 1) Digital & ethical savvy journalism, 2) UX journalism en 3) (Re)Designing new roles/perceptions and practices.

Lab 3 – SmartEducation

Dit is een initiatief van ROC Tilburg. Iedere dinsdag experimenteert een groep docenten en geïnteresseerde bedrijven met de nieuwste technologische snufjes. Doel is om de impact van leren onder studenten te verbeteren en om hen vertrouwd te maken met nieuwe technologieën.

Drive MKB

Dit is een project waarvoor Europa geld beschikbaar heeft gesteld. Het doel is om MKB-ers in de retail en de horeca, die erg geleden hebben onder de coronacrisis, te helpen met de inzet van technologie in hun bedrijfsvoering. Daarvoor wordt samenwerking opgebouwd met studenten van Fontys ICT en ROC Tilburg, de gemeente en diens connecties met ondernemers in de binnenstad van Tilburg.

DigiReal

In DigiReal is het doel:  de R&D capaciteit op het gebied van Digital Realities versterken en de aanwezige onderzoeks en ontwikkellabs bundelen, vanuit BUas, Fontys, Tilburg University en vele bedrijfspartners. Dit geeft een enorme impuls aan de inzet en het benutten van digital realities in bijvoorbeeld beleid en entertainment. Dit zijn bijvoorbeeld digital twins van steden, evenementen of personen.

MasterMinds

MasterMinds omvat 5 projecten die gefinancierd worden uit de Regiodeal, door participerende kennisinstellingen en bedrijven. Vijf promovendi komend vanuit alle werelddelen werken aan projecten op het vlak van datascience en artificial intelligence. Zij doen dit samen met het bedrijfsleven waaronder Interpolis, Actemium, Marel, de Koninklijke Luchtmacht, Zwijsen, de Haven van Rotterdam, VRJay etc. Professor Max Louwerse voert de supervisie.

MindLabs helpt ons via hun netwerk. Anti-Wisdom is een echte start-up. Wij zijn nog niet heel ervaren als ondernemers. We hopen van de MindLabs-partners meer te leren. Adersom kunnen andere MindLabs-leden weer gebruikmaken van onze programmeerskills.

Kyle Peeters, management executive van Anti-Wisdom, partner van MindLabs

2022 en verder

Nog héél even en MindLabs verhuist. Het ecosysteem vestigt zich dan in een gloednieuw gebouw in de Tilburgse Spoorzone. En niet zomaar een; het complex wordt hét centrale punt voor onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven in Brabant. Want MindLabs gaat niet alléén; hun partners trekken in. Zodat iedereen elkaar steeds kan ontmoeten, inspireren en motiveren. Met de verhuizing naar het nieuwe pand in het najaar van 2022 en de bijbehorende uitgebreide faciliteiten zal het samenwerken en werken in zogenoemde labs, een versnelling krijgen.

Spoorzone Tilburg

Spoorzone Tilburg is hét nieuwste talent- en innovatiedistrict van Nederland. Door de aanwezigheid van Tilburg University, ROC en Fontys Hogescholen naast de diverse living labs voor onderzoek en ondernemerschap, is het gebied een vruchtbare grond voor innovatie. Met name op het gebied van interactieve technologieën zoals ai, VR, games, robotics en data driven decision making haal je hier je hart op.

Meer Spoorzone