Behoefte-onderzoek naar ateliers en werkplaatsen

In het akkoord 'meer voor elkaar' 2022-2026 reserveert het bestuur de komende periode extra in broedplaatsen, ateliers en oefenruimtes: "De komende jaren geven we een structurele impuls om kunst en cultuur sterker te verbinden met de sociale basis. Dit doen we door het aantal cultuurcoaches in het onderwijs uit te breiden en extra te investeren in initiatieven die bijdragen aan gezondheid en welzijn (zie opgave Tilburg Kansrijk). Daarnaast investeren we in het makersklimaat door het aantal fysieke broedplaatsen, atelier- en oefenruimtes te vergroten. Naast extra structurele middelen stellen we hiervoor € 1 miljoen extra voor beschikbaar."

Om deze middelen in te zetten op basis van de behoefte van de stad heeft de gemeente een enquête gemaakt waarin o.a. naar de prijs, locatie en benodigde faciliteiten gevraagd wordt. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt bepaald hoe de beschikbare middelen voor ateliers en werkplaatsen de komende periode worden ingezet.

De enquête is in te vullen tot 5 december 2022.

Meer Stad van Makers nieuws