Makersfonds opengesteld

Met het Makersfonds wil de gemeente directe ondersteuning bieden aan makers in kunst en cultuur. Tilburg is een #stadvanmakers en een #stadvoormakers. We willen dat talenten in de stad zich kunnen ontwikkelen, aan hun ambities kunnen werken, experimenteren en vernieuwen. De maximale gemeentelijke subsidie bedraagt € 7.500,- voor activiteiten in het project. Het totaal beschikbare budget dit jaar is € 275.000,- (waarvan € 50.000,- matchingsgeld van de Makersregeling van de provincie Noord-Brabant). Het Makersfonds 2022 wordt verdeeld over twee rondes. Het subsidieplafond per ronde is € 137.500,-. De eerste rond was in januari. Dit is de tweede ronde.

Aanvraagtermijn tweede ronde 2022 start 4 juli om 12.00 uur

Op maandag 4 juli om 12.00 uur wordt de tweede ronde van het Makersfonds 2022 opengesteld. De termijn sluit op 25 juli om 12.00 uur. Aanvragen die niet via het digitaal aanvraagformulier of te laat worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
Klik hier om de regeling van het Makersfonds te zien. Via deze pagina kunt u ook een aanvraag indienen. Aanvragers die op basis van de schriftelijke beoordeling een positief advies ontvangen worden uitgenodigd voor een mondelinge toelichting.

Voor vragen over het Makersfonds 2022 kun u contact opnemen met Lieke Gaminde, lieke.gaminde@tilburg.nl, 06 29 68 41 48.

Meer Stad van Makers nieuws