Ontwikkelingen Stadsforum

Op het Stadsforum komt ruimte voor de markt, de kermis en andere grote en kleine evenementen. Het verkeer krijgt ook een plek, maar het doorgaande verkeer op de Paleisring moet wel flink verminderen. Het Stadsforum wordt in de toekomst een stuk groener.

De eerste fase van het Stadsforum is het Willemsplein. Hier is eerst de parkeergarage van de gemeentehuis gesloopt. Deze week is 1 rijbaan voor de auto afgesloten om een tijdelijke damwand te kunnen zetten. Daarna wordt het laatste restantje parkeergarage gesloopt en volgt de aanleg die in juni 2023 gereed is. In februari is de aanplant van de bomen gepland. Deze fase heeft geen consequenties voor het verkeer: voetpad, fietspad en rijbaan blijven beschikbaar.

MEER GROEN

In de nieuwe situatie rijdt de auto over 1 rijbaan met 30 km/uur over het Stadsforum.  Door de aanpassingen ontstaat er voldoende ruimte voor groen, een trottoir en fietspad in twee richtingen naast de rijbaan. Het voorterrein van de Schouwburg krijgt ook meer groen. Er zijn ook plannen om het voorterrein van het Factorium te vergroenen. Op www.tilburg.nl/stadsforum vindt u het definitieve ontwerp en een link naar het raadsvoorstel.

Tijdens de werkzaamheden aan het Stadsforum blijft 1 rijbaan beschikbaar voor de auto. Voordat de werkzaamheden starten komt er een nieuwe, definitieve bushalte bij het Piusplein. Ter hoogte van de Schouwburgring komt er een tijdelijke bushalte. De 3e en laatste fase van het Stadsforum bestaat uit een deel van de Schouwburgring. Voor dit gedeelte is nog geen ontwerp gemaakt. Hiermee wordt gewacht totdat er duidelijkheid is over de haalbaarheid voor de plannen om de Schouwburgring/Louis Bouwmeesterplein te herontwikkelen. Hierover zijn verkennende gesprekken.

Meer living labs