nieuwe vicevoorzitter College van Bestuur Tilburg University bekend

Drs. Wilma de Koning wordt met ingang van 15 november 2023 de nieuwe vicevoorzitter van het College van Bestuur Tilburg University. Zij volgt daarmee vicevoorzitter Paulina Snijders op, die per 1 september toetreedt tot de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Het Stichtingsbestuur heeft hiertoe besloten op voordracht van de benoemingsadviescommissie en na het horen van de universiteitsraad. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

Wilma de Koning (1962) studeerde bedrijfseconomie aan de HEAO in Eindhoven en aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze volgde de postdoctorale opleiding Accountancy in Rotterdam en accountancy en milieu aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2001 tot 2009 was Wilma al werkzaam bij Tilburg University als directeur van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en daarna als secretaris/algemeen directeur. Vanaf 2009 heeft Wilma breed ervaring opgedaan als lid het College van Bestuur van Fontys Hogescholen en van 2013 tot 2021 was zij vicevoorzitter van het College van Bestuur van Radboud Universiteit in Nijmegen. Werken in en aan het hoger onderwijs en onderzoek vormen een rode draad in haar gevarieerde carrière. Momenteel is Wilma werkzaam als Algemeen Directeur bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het genootschap van ruim 600 wetenschappers, De Jonge Akademie, de Akademie van Kunsten én de institutenorganisatie bestaande uit twaalf gerenommeerde (onderzoeks)instituten.

Hugo Reumkens, voorzitter van het Stichtingsbestuur: “Wij zijn verheugd dat Wilma de Koning de functie van vicevoorzitter van het College van Bestuur op zich neemt. Wilma was al eerder aan onze universiteit verbonden en is een gewaardeerd lid van de academische gemeenschap. Met haar bestuurlijk-politieke ervaring binnen het hoger onderwijs en onderzoek en haar verbindende kwaliteiten is zij uitstekend gepositioneerd om invulling te geven aan de functie vicevoorzitter van het College van Bestuur. Het Stichtingsbestuur heeft er veel vertrouwen in dat Wilma de Koning, samen met Wim van de Donk als rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur en Jantine Schuit als vicerector, het bestuur van Tilburg University en de implementatie van de strategie op weg naar het eeuwfeest succesvol zal voortzetten en de verbinding met de omgeving en alle betrokkenen verder zal versterken.”

Reactie van Wilma de Koning

Wilma de Koning: “Ik zie uit naar de samenwerking met mijn nieuwe collega’s bij Tilburg University waar ik al eerder met heel veel plezier heb gewerkt. Er ligt een ambitieuze Campusvisie, er is een behoorlijke opgave in de digitalisering van onderwijs en onderzoek en de verdere intensivering van de samenwerking met de gemeente Tilburg, de regio, landelijk en internationaal. Ik heb er veel zin in om daar met collega’s en studenten aan te gaan werken. Deze baan voelt voor mij een beetje als thuiskomen. Ik dank het stichtingsbestuur, de universiteitsraad en de benoemingsadviescommissie voor het in mij gestelde vertrouwen en zie uit naar een vruchtbare en plezierige samenwerking!"

De aandachtsgebieden binnen de functie van vicevoorzitter worden vanaf 1 september tijdelijk waargenomen door Wim van de Donk en Jantine Schuit ter overbrugging totdat de nieuwe vicevoorzitter start per 15 november 2023.

Meer nieuws