Ondernemers uit Spoorzone Tilburg sluiten zich aan bij Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg

Sinds 2014 is in de binnenstad van Tilburg een Ondernemersfonds actief. Dit Ondernemersfonds werkt samen om bezoekers aan de binnenstad van Tilburg te binden en de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten. Alle ondernemers in de binnenstad (ruim 600) zijn onderdeel van het Ondernemersfonds en dragen daar financieel aan bij door middel van reclamebelasting, die door de gemeente als subsidie wordt teruggestort aan het Ondernemersfonds. Per 1 januari 2024 breidt het gebied van het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg zich uit met de Spoorzone en alle daar gevestigde ondernemers.


Versterken samenwerking binnenstad

Door de succesvolle gebiedsontwikkeling van de Spoorzone zijn er de laatste jaren steeds meer ondernemers gevestigd. Bezoekers weten de Spoorzone inmiddels goed te vinden. De behoefte aan meer samenwerking en een professionele aanpak van het gebied met activiteiten is dan ook een logisch vervolg. Ondernemers hebben daarbij zelf de voorkeur uitgesproken om de samenwerking met de binnenstad te zoeken. Daartoe is een plan opgesteld waar alle ondernemers zich vanaf medio juni over hebben kunnen uitspreken via een officiële stemming.

Succesvolle stemming

Voor de stemming is een vooraf vastgestelde procedure aangehouden. In totaal zijn in de stemperiode tot medio juli 61 stemmen uitgebracht, een opkomst van 64%.
Van alle stemmers heeft 61% voor gestemd, daarmee is het quotum ruimschoots behaald en wordt de Spoorzone als gebied verwelkomd binnen het Ondernemersfonds.

Over de samenwerking

Stefan van Aarle, voorzitter Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg: “De Spoorzone is de laatste jaren een onlosmakelijk deel van onze binnenstad geworden. Steeds meer ondernemers hebben het gebied inmiddels ontdekt. Nu de ondernemers zich met elkaar verbinden en aansluiten bij het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg is een belangrijke volgende stap gezet. In samenwerking gaan we het gebied de komende jaren verder versterken.”

Michel van Hoek, afgevaardigde vanuit de Spoorzone in het Bestuur Ondernemersfonds vanuit BDO, vult aan: “De Spoorzone is verblijd te melden dat het zich mag aansluiten bij het Ondernemersfonds. Zo kunnen we meeliften op projecten die al ontwikkeld zijn, zoals de sfeerverlichting en projecten om de openbare ruimte te versterken. Alle ondernemers kunnen de komende jaren met voorstellen komen, waarbij ons doel is dat iedereen profijt ervaart van de investeringen.”

Wethouder Bas van der Pol vanuit Gemeente Tilburg: “Wij zijn erg blij met deze stap en het samenspel tussen alle betrokkenen. Het toont de groeiende samenwerking van ondernemers binnen de Spoorzone en de binnenstad als geheel. Dat is enorm belangrijk, want de Spoorzone is de komende jaren nog volop in ontwikkeling en intussen ook onlosmakelijk verbonden met de stad.”

Meer nieuws