Green Deal verduurzamen Loven en Kanaalzone van start

Bij een kick-offbijeenkomst bij Barge Terminal Tilburg is op donderdag 15 september 2022 het officiële startsein gegeven van de Green Deal voor de Tilburgse bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone. Vanaf nu kunnen ondernemers van deze terreinen gebruikmaken van de verduurzamingsmogelijkheden van de Green Deal.

De Green Deal is een samenwerking tussen Vitaal Kanaalzone, Vitaal Loven, Midpoint Brabant, Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en gemeente Tilburg. Hierin zijn voor twee jaar afspraken vastgelegd voor de verduurzaming van deze bedrijventerreinen. Binnen de gemeente Tilburg zijn bedrijven verantwoordelijk voor zo’n 42% van het energieverbruik. De ervaring is dat nauwe samenwerking tussen ondernemers, gemeente en partners loont en de transitie versnelt.

Bij de Green Deal draait het om een integrale aanpak van energietransitie, klimaatadaptatie én circulaire economie, met concrete activiteiten op het gebied van energie besparen en opwekken, vergroening van het terrein, waterberging en circulaire productie en processen. Op basis van behoeftebepalingsgesprekken krijgen de bedrijven adviezen op maat. Zo kunnen ze ook daadwerkelijk concrete stappen zetten. Bedrijven kunnen ook deelnemen aan initiatieven met meerdere ondernemers, zoals onderling energie en afvalstromen uitwisselen. 

Tilburg heeft de ambitie om in 2045 volledig klimaatneutraal te zijn, oftewel energieneutraal, klimaatbestendig en volledig circulair.

Voor meer informatie over de Green Deal Loven en Kanaalzone kun je contact opnemen met Hein de Brouwer, projectmanager Circulaire Economie Midpoint Brabant en Green Deal Loven-Kanaalzone, telefoon 06 50 91 20 48, mail heindebrouwer@midpointbrabant.nl  

Bakkerij Floor van Lieshout - inspirerend voorbeeld Green Deal Loven en Kanaalzone

Meer Midpoint initiatieven