Ivy Works maakt het in Tilburg

Ondernemen is pionieren. Met de poten in de klei. Het is winst pakken en verlies nemen. Keihard op je smoel gaan en net zo hard je successen vieren. Ook in Tilburg zitten én stappen talloze ondernemers dagelijks in die verslavende rollercoaster. Make it in Tilburg gaat in deze reeks met hen in gesprek zodat ze jou kunnen inspireren met hun levenslessen en fuckups.

“Iedereen heeft talent. Daar ben ik van overtuigd. En iedereen heeft het recht om dat talent te ontdekken en te benutten. Dát is wat ons drijft.” Aan het woord is Pascalle Ligtenberg, oprichter en directeur van IVY Works. Een relatief jong bedrijf – actief sinds 2017 – dat organisaties helpt met onder andere recruitment en bij het samenstellen van uitgebalanceerde teams. Het fundament daarvoor? Game-based assesments, die op een objectieve manier talenten, vaardigheden, drijfveren en interesses bloot leggen. Dankzij het spelelement zijn deze assessments niet alleen leuk om te maken, maar ook nog eens toegankelijk voor iedereen. Zo streven Pascalle en haar team voor een eerlijke, inclusieve, toegankelijke arbeidsmarkt. Pascalle: “Een cv zegt weinig over wat iemand kan en wat zijn, haar of diens potentie is.”

LES #1 LAAT HARDE CRITERIA LOS EN VERBREED JE BLIK

Dat een cv niet per se iets zegt over wat iemand kan, bewijst Pascalle zelf. Zie haar loopbaan, die ze begon als ingenieur waterbeheer, natuur en groene ruimte bij Arcadis. Op zoek naar meer flexibiliteit, koos ze voor het ondernemerschap. Haar bètakant combineert ze nu met het meer mensgerichte, door met data talent van mensen objectiever in beeld te brengen. “Als ik ergens een kans zie, dan ga ik er ook voor. Zolang ik daarmee iets bij kan dragen aan de wereld. Of dat voor de groene omgeving is of op de arbeidsmarkt, voor beiden zet ik me net zo lief in.IVY Works is verbonden aan MindLabs en staat met hun recruitmenttoepassing ‘IVY Talentmatch’ op de 31e plaats in de lijst van de 100 meest innovatieve bedrijven uitgeroepen door de KvK

Het verhaal van IVY Works, kort samengevat: via haar netwerk kwam Pascalle in contact met de Britse start-up Cognisess. “Zij benaderden talent op een andere manier. Gewoon, door opleidingsniveau, leeftijd, geslacht en ervaring los te laten en dán te kijken naar wat iemand kan en wil. Heel verfrissend, vond ik dat.” Ze onderzocht het marktpotentieel in Nederland en deed met Erasmus Universiteit Rotterdam een validatiestudie over de game-based assessments. En voilà: IVY Works was geboren. Inmiddels werkt het bedrijf voor onder andere gemeente Breda en Amsterdam en ook voor de Tilburgse Diamant-groep, waarover later meer. “Natuurlijk: voor sommige beroepen heb je een papiertje nodig, bijvoorbeeld een arts of een piloot. Maar je kunt ook onderzoeken: heeft iemand de voorwaarden in huis om de opleiding en het werk te kunnen? Laat harde criteria los en verbreed je blik.

LES #2 ONS OORDEELSVERMOGEN IS FEILBAAR

Vraag je Pascalle waar ze trots op is, dan noemt ze als eerst het team van IVY Works. Gebouwd op talenten, precies passend bij wat het bedrijf nodig heeft. Zet ze zelf een vacature uit, dan staat er vooral in wat de functie behelst en welke persoonskenmerken daarbij passen. Een cv van sollicitanten is niet per se nodig; ook in haar eigen sollicitatieprocedure zijn de gamebased assesments doorslaggevend. “Op deze manier komen we tot een goede kandidaat.” 

Op dit moment, in een krappe arbeidsmarkt, zoeken veel bedrijven naar manieren om talenten te werven en te behouden. Een vaste succesformule is er volgens Pascalle helaas niet. Niet voor haar eigen organisatie, en niet voor de bedrijven waar IVY Works voor werkt. “Stel: een klant komt bij ons terecht met een vraag over het verloop in de organisatie. De achterdeur staat open: hoe komt dat?”, vertelt Pascalle. “Natuurlijk zijn er altijd hypotheses, die neem je mee. Maar wat we vooral doen is op basis van data en onderzoek een analyse maken van de organisatie; wat gebeurt daar nou echt?” Ons beeld is altijd gekleurd, weet Pacalle. En dat maakt het menselijke oordeelsvermogen feilbaar. Door op basis van data een antwoord te zoeken op vragen over een organisatie, kun je gerichter aan de slag. Met een aanpak die waarschijnlijk een grotere kans op slagen heeft. “Misschien heeft het grote verloop te maken met leiderschap, met de manier van communiceren, met de manier waarop met talenten wordt omgegaan of met een combinatie van verschillende factoren. Ik wil bedrijven helpen objectiever en dus inclusiever naar hun organisatie en de mensen die er werken te kijken.”  

LES #3 LUISTER NAAR DE BEHOEFTEN VAN DE KLANT

Sinds 2020 is IVY Works partner in het ecosysteem Mindlabs, dat samenwerking op het gebied van brein en tech stimuleert. Voor IVY Works leidde dat tot een match met  ontwikkel- en werkbedrijf Diamant-groep, dat in onze gemeente werkt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Als ik jou vraag wat je talent is, kun je dat misschien ook niet goed benoemen. Het is heel moeilijk om precies te zeggen wat je wil en waarom. Dat geldt voor heel veel mensen, ook bij Diamant-groep.” Hoe verlaag je de drempel voor mensen die – om welke reden dan ook – niet of moeilijk aan werk komen? Op dit moment zetten IVY Works en Diamant-groep gamebased assesments in voor statushouders en jongeren. Zo komt er inzicht in zowel cognitieve, sociaal-emotionele en basisvaardigheden, als persoonlijke drijfveren en interesses. Dan volgt een match aan zestig beroepsprofielen. Het idee dat je niet goed weet wat je kunt of wat je wil, verandert zo razendsnel in het perspectief: hé, er is eigenlijk heel veel mogelijk. Met een VR-bril kunnen kandidaten vervolgens rondkijken en de beroepsprofielen op de werkvloer van een bedrijf ervaren. 

“Met Diamant-groep is het pionieren, en daar ben ik trots op. Op een andere manier naar talent en je organisatie kijken is eng, onbekend maakt immers onbemind. Als ik tijdens een eerste gesprek met een bedrijf merk dat daar het draagvlak nog niet voor is, word ik meteen nieuwsgierig waar dat aan ligt”, vertelt Pascalle. Soms moet het idee bijvoorbeeld eerst nog ‘landen’ in de organisatie. “Daarvoor nemen we de tijd en dan komen organisaties na een half jaar of een jaar nog eens terug. Of we beginnen klein, met bijvoorbeeld één losse TalentMatch. De drive om hier samen een succes van te maken, is voor het slagen van ons werk ontzettend belangrijk. En ik ben erg trots op de organisaties die dat met ons doen.”

LES #4 ZORG VOOR FOCUS

Inmiddels staat er vijf jaar op de teller. Als het aan Pascalle ligt, is over nog eens vijf jaar de kentering in het objectief en eerlijk omgaan met talent duidelijk zichtbaar. We moeten wel, zo klinkt het, want omgaan met arbeid zoals we nu doen is niet langer houdbaar. “Er lopen zoveel pareltjes rond die gewoon niet aan de bak komen, omdat ze een bepaald diploma missen. Dat kan toch niet meer?” Het is, ziet ze, een systeemvraagstuk. Het vraagt om verandering bij bedrijven: in de manier van werken, leidinggeven en met mensen en hun skills omgaan. 

Wat betekent dat voor de toekomst van IVY Works? “De eerste jaren zijn we vooral bezig geweest met bouwen. Bedrijven en partners aan ons binden, en de manier van werken steeds verder finetunen. Je begint ergens en kijkt: waar slaat het aan?" Nu is het tijd om te focussen. Geen succesvol bedrijf zónder focus, weet Pascalle. “We richten ons steeds meer op overheden, sociaal ontwikkelbedrijven en zakelijke dienstverlening. En op het begeleiden van die transitie waar bedrijven nu voor staan. Waardoor ze straks echt kunnen putten uit het grote potentieel aan talenten dat nu nog niet benut wordt. Het is fijn om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.”

MindLabs

IVY Works is verbonden aan MindLabs, een samenwerkingsverband waarin drie kennisinstellingen, overheden en een groeiend gezelschap van bedrijfspartners, maatschappelijke instellingen en startups participeren. MindLabs partners versterken samen de ontwikkeling van technologieën die interacteren met menselijk gedrag; oftewel human centered AI. Met de unieke mogelijkheden van deze technologieën willen partners maatschappelijke uitdagingen helpen oplossen.

Meer MindLabs

MEER ONDERNEMERSVERHALEN