In gesprek met MindLabs, ecosysteem in Spoorzone Tilburg

MindLabs vestigt zich in Spoorzone Tilburg. Daar zit het nu al, in het Deprez gebouw, maar aan het einde van dit jaar zit het samenwerkingsverband in een prachtig nieuw onderkomen naast de LocHal. Maar wat is het eigenlijk? En wat wordt daar nu gedaan? Deze vragen stelden we aan Petra van Dijk, vanaf de start betrokken bij deze Living Lab waarin vier kennisinstellingen, overheden en een groeiend gezelschap van bedrijfspartners, maatschappelijke instellingen en startups participeren. Lees je mee? 

Kun je jezelf en MindLabs voorstellen?

Ik ben Petra van Dijk, manager Ecosysteem bij MindLabs. Afgestudeerd in Utrecht op de werking van ons brein. Daarna ben ik onderzoeker, organisatieadviseur, beleidsmaker, manager en ecosysteemontwikkelaar geweest. Dat laatste past als een jas en alle eerdere ervaring komt hierin van pas.

We ontwikkelen een prachtig ecosysteem in de Tilburgse Spoorzone. Onze missie is om met behulp van Artificial Intelligence (AI) te werken aan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Hoe houden we de zorg toegankelijk, wat kunnen we slimmer organiseren, hoe kunnen we leren leuker maken, hoe krijg je talenten op de juiste plek, hoe vergroten we de veiligheid? Dat zijn vragen waar we oplossingen voor bedenken. In onze innovatieprojecten gaat het altijd om het samenspel tussen mens en technologie.

Wat doe je in je rol als manager Ecosysteem?

Ik werk aan MindLabs als geheel en met alle mensen die MindLabs vooruit willen helpen, aan een ecosysteem waarin het opstarten van innovatieprojecten gemakkelijker gaat. Dat doe ik niet alleen met directe collega’s maar met het hele bevriende netwerk. Je zou mijn rol als een van de spinnen in dat web kunnen zien. Met MindLabs bouwen we iets blijvends en veelbelovends op. Als we het goed doen en innovaties komen in ons ecosysteem beter van de grond, dan biedt dat enorme kansen voor alle partners. De gemeente wordt aantrekkelijker voor bedrijven, partnerbedrijven moderniseren en creëren nieuwe business, werkgelegenheid groeit, goed opgeleide mensen blijven graag in de buurt, de aantrekkelijkheid van het Tilburgse onderwijs stijgt, etc. En dan dragen we ook nog bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken! Maar dit zijn stippen op de horizon.

Kun je uitleggen aan diegene die MindLabs niet kennen, wat het is en waarin MindLabs afwijkt van andere ecosystemen? 

Net als in andere ecosystemen werken ook bij ons uiteenlopende partners samen aan innovatie. Uniek bij MindLabs is het onderwerp wat in het Engels mooi compact wordt aangeduid als “human-centered AI”. We hebben laten uitzoeken wie nog meer met eenzelfde missie bezig is en dan blijkt dat we in heel Europa redelijk uniek zijn. Een ander aspect: We kennen zelf geen andere ecosystemen waarin universiteit, hogeschool en beroepsonderwijs structureel samenwerking opzoeken. Onze kennisinstellingen zijn de Universiteit van Tilburg, Fontys Hogescholen, BUas (Breda University of Applied Science, red.) en ROC Tilburg. In onze visie is er voor slimme oplossingen van maatschappelijke vraagstukken altijd een combinatie van denken en doen nodig, dus slimme koppen én gouden handjes.

En nog iets unieks. Er is in Tilburg een hele sfeervolle Spoorzone met veel startende bedrijven, goede bereikbaarheid en leuke horeca. Heel belangrijk ook is de gemeente die gedurfde stappen zet. Hierdoor kan MindLabs straks – samen met partners – verhuizen naar een prachtig gebouw, een tweede vlaggenschip in de Spoorzone, pal naast de LocHal.

Wat voor invloed heeft corona gehad op jullie manier van werken afgelopen jaar?

Onze partners werden eerst volledig in beslag genomen door crisismanagement. Het gewone werk viel aanvankelijk stil. Wij hebben snel besloten om interne zaken op te pakken waar voorheen de tijd voor ontbrak. Scherper profiel uitzetten door een gedurfde huisstijl, innovatieve website, etaleren van partners en projecten via social media, etc. In de loop van 2020 ging het gewone werk wel weer draaien. Hoewel het niet altijd leuk is, is het wel ongelofelijk efficiënt dat online vergaderen nu zo algemeen geaccepteerd is. Ik kan morgen een hoogleraar en iemand van de provincie in een gesprek betrekken, waar eerder toch gauw een week (of misschien wel twee) tussen de afspraak en de ontmoeting zat.

In hoeverre is de rol van jullie als ‘living lab’ hierdoor veranderd?

Onze rol is niet veranderd maar we hebben ontmoetingen en events sinds maart online moeten doen. We hebben een studio in gebruik genomen bij onze partner Fontys Hogeschool Journalistiek. Het was een leuke ervaring, ook voor onze startup partners die zich daar voorstelden aan ons brede netwerk. En in plaats van demonstraties op bijeenkomsten, hebben we een MindLabs filmploeg beelden laten schieten van wat we allemaal doen en wat onze partners willen bereiken. We hebben zelfs een complete uitzending gemaakt van vijf grote Regio Deal projecten. Prachtig beeldmateriaal van de Haven van Rotterdam en de Luchtmacht bijvoorbeeld. Op onze website kun je deze vinden.

Wordt er in de projecten die jullie uitvoeren ook rekening gehouden met de effecten van corona? Zo ja, hoe dan?  

Wat we zien is dat de gevoelde urgentie voor innoveren hier en daar hoger is, zeker in de gezondheidszorg. Zorgpartners willen met ons de mogelijkheden van data en AI verkennen, om zorg slimmer te organiseren. Maar ook om in te kunnen spelen op een crisis zoals we die nu ervaren. En we gaan Brabantbreed samenwerken met zorgnetwerken om kennis te delen over de mogelijkheden van AI in de zorg.

Een ander voorbeeld. Marel levert wereldwijd machines voor vlees-, pluimvee- en visverwerking. Onderhoudsmedewerkers vliegen normaal de wereld over maar dat kon door de lockdown niet meer. Zij hebben dit opgelost door lokale mensen helmen met camera’s en microfoons aan te bieden waardoor de technisch specialisten in Nederland met hen mee kunnen kijken en op afstand onderhoud en reparaties kunnen aansturen. Het was eerder al geprobeerd, maar toen stagneerde deze ontwikkeling. Nu was er geen ontkomen meer aan. Marel werkt nu met ons in een project aan een zo goed mogelijke aansluiting van de technologie op de medewerkers. Mooie ontwikkeling. Dit gaat natuurlijk enorm schelen in vliegverkeer, tijd en kosten.

Waar ligt de focus in 2021?

Het ecosysteem nog interessanter maken. Dit doen we door meer partners aan ons te binden. Grote organisaties met enig aanzien, die anderen nodig hebben om met nieuwe ideeën te gaan pionieren. Jonge bedrijven die nieuwe technologie ontwikkelen en die graag samenwerken met de gerenommeerde bedrijven. Misschien zit er wel een launching customer voor ze bij. Die mix alleen zorgt al voor dynamiek. Wat we ook gaan doen is het versnellen van het opzetten van projecten. De samenwerking is nog relatief nieuw en systemen en structuren bij kennisinstellingen en bedrijven zijn vaak nog niet zo gericht op samenwerken met “buiten”. Maar wij hebben die basisinstelling wel nodig om te kunnen samenwerken. We zetten dit jaar ook specialisten in om tot goede subsidievoorstellen te komen zodat we bedrijfsinvesteringen kunnen aanvullen met publieke middelen.

Wat zijn jouw speerpunten in 2021 en verder?

Blije partners, meer partners en veel mooie nieuwe projecten. En om dat voor elkaar te krijgen moeten we met de kleine parttime club die we zijn het werk zo goed mogelijk verdelen en automatiseren.

Wat wil je ondernemers die dit lezen meegeven over MindLabs?

Kijk eens op onze website wat we allemaal doen. En volg ons op social media. Is het iets voor jou, laat het ons dan weten.

MindLabs

Meer ontwikkelingen in Spoorzone Tilburg