Van ondernemersidee tot snel groeiende keten

Een eerste financiering van €35.000,- door het startupprogramma van Tilburg University, in 2014, was het startschot voor Tandarts Today. Een goede keuze, zo blijkt nu, want eind 2019 bestaat het bedrijf van Ruben Hoefnagels uit 8 vestigingen en verstrekt de bank zelfs een lening van € 1.000.000,- voor de verdere uitbouw.
“Al die vestigingen zijn 100% eigendom”, vertelt Hoefnagels. “De klinische verantwoordelijkheid ligt echter bij de tandarts. Daar bemoei ik me niet mee. Wel met alle niet-medische dingen. Ofwel: ik faciliteer de praktijk, waarborg de continuïteit en bepaal de koers van het bedrijf.”

“Als ondernemer is het natuurlijk altijd belangrijk dat je iets zoekt waar je affiniteit mee hebt”, legt Hoefnagels met zijn belangstelling voor ‘de tandartspraktijk’ uit. Dus moet je een beetje in je hobbysfeer kijken: wat vind ik leuk. Of, zoals bij mij, de inspiratie dicht bij huis zoeken.”

De ouders van Hoefnagels zijn beide tandarts. “Maar zij hebben nooit iets gepusht”, benadrukt hij, “en ik ben ook geen tandarts geworden. Al op de middelbare school leek een eigen bedrijf me echter het mooiste dat er is. Tegelijkertijd kreeg ik van mijn ouders wél mee, dat in hun branche nogal wat aan het veranderen was. Daar ben ik me verder in gaan verdiepen en daar is uiteindelijk Tandarts Today uit voortgekomen.”

Beroepsgroep sterk veranderd

Ruben is geen tandarts, maar wel de eigenaar van de vestigingen. Die ‘andere constructie van de tandartspraktijk’ is volgens hem een gevolg van de gewijzigde omstandigheden rondom het vak van tandarts: “Vroeger was praktisch elke tandarts man en had hij een eigen praktijk; vaak klein en aan huis. In de loop van de jaren is de beroepsgroep sterk gefeminiseerd. Van alle afgestudeerde tandartsen is tegenwoordig 80% vrouw en, met alle respect, die werken meer parttime – met de focus op gezin en kinderen – en hebben niet zo minder vaak de behoefte aan een eigen praktijk. Tegelijk zag ik een trend ontstaan van gemiddeld wat grotere praktijken, met meer behandelkamers, een mondhygiënist aanwezig, implantologie, enz. Voor de groep tandartsen die met pensioen wilden werd het daardoor moeilijker om een geschikte overnamekandidaat te vinden.”

Een idee wordt geboren

“Ik zag al die ontwikkelingen – ik hoorde er ook mijn ouders vaak over spreken – en ik ben daar op ingesprongen. Het idee, kort door de bocht: een praktijk kopen van een tandarts die met pensioen wil, hem nog een aantal jaren ‘aan boord houden’ en het afbouwen combineren met het aannemen van een of meerdere nieuwe (parttime) tandartsen. Dat is het recept voor ketenbouw. Met klinische vrijheid voor de behandelaren én het behouden van een lokaal karakter, biedt Tandarts Today de tandartsen een warmer bad dan haar concurrenten.”

Vrijheid als drijfveer

Ruben Hoefnagels was nog maar 23 jaar jong toen hij Tandarts Today startte. Daarvoor studeerde hij bedrijfseconomie in Tilburg: “Met plezier, moet ik zeggen. En ik nam deel aan het Outreaching Honors programma. Dat was gericht op zaken als ‘Leiderschap en ondernemerschap’ en ‘Maak wat van het leven!’. Het inspireerde me sterk om de kansen die ik al op jonge leeftijd zag aan te grijpen en te gaan doen. Vrijheid is voor mij een belangrijke drijfveer. Ik wil iets opbouwen en ongeremd ideeën uitwerken. Daar haal ik voldoening uit.”

Steun Tilburg University

Het idee van Tandarts Today was spannend. De overname van de eerste praktijk duurde in totaal anderhalf jaar en Ruben kreeg met een heleboel dingen te maken: “Via Tilburg University kon ik als starter workshops doen en werd ik in contact gebracht met mensen die me vooruit hielpen als ik dingen wilde weten. Financiën, bijvoorbeeld. Dat was een heel gedoe. Ik heb allerlei presentaties moeten doen en moest voor een commissie verschijnen, maar uiteindelijk hebben ze me  - in privépersoon – 35.000 Euro geleend. Een fantastische faciliteit die de overheid biedt! Met dat geld, samen met financiering door de Rabobank, heb ik de eerste praktijk overgenomen.”

Eigen naam en kracht behouden

We spreken Ruben Hoefnagels in een kantoorruimte achter een tandartspraktijk in Eindhoven. Alleen een mousepad met logo wijst erop dat de praktijk onderdeel uitmaakt van Tandarts Today. “Al mijn zeven praktijken hebben hun eigen naam en kracht”, benadrukt Hoefnagels. “Dat vind ik heel belangrijk, want in onze sector hoort sowieso gepaste bescheidenheid. Wij zijn, zoals onze slogan ook zegt: Verrassend Vertrouwd. Dat geldt zowel voor het team, als voor de patiënt: het blijft hún praktijk, met vertrouwde gezichten en een lokaal karakter. Leuk om te vermelden is trouwens, dat de slogan door een medewerker is bedacht. En dat is typisch Tandarts Today… we werken bovenal mét elkaar.”

People's business

“Natuurlijk is het voor mij ook zakelijk”, stelt Hoefnagels, “maar we werken wel met mensen. Het is heel sterk een people’s business. Omdat we niet, zoals de grote ketens, een vast keurslijf bieden, is het ook een heel ander type tandartsen dat aan mij hun praktijk verkoopt. Het zijn warme persoonlijkheden, die begaan zijn met de continuïteit. Ik heb tandartsen, die een overnamecontract hebben getekend, waarbij ze nog acht jaar aan de praktijk verbonden blijven. Dat is voor mij ook een speerpunt. Andere ketens proberen dat wel, maar meestal is het daar één of twee jaar. Tandarts Today zit daar ver boven en dat is, denk ik, ook een belangrijk deel van ons DNA en het succes.”

Inzetten op loyaliteit

De tandartsen zijn na de overname door Tandarts Today verlost van een hoop zorgen: “Administratie, organisatie… ze zijn het kwijt en hoeven zich alleen nog maar op hun vak te richten. Ik bied die mogelijkheid, terwijl zij nog steeds in hun ‘eigen’ praktijk doorwerken. Dat zorgt ervoor, dat die tandartsen ook in de volgende jaren gemotiveerd blijven.

Kijk, in deze sector is loyaliteit heel belangrijk. Dat kun je niet afdwingen. Dat moet je verdienen. En als je de loyaliteit van de tandarts en het team hebt, dan heb je ook de loyaliteit van de klanten. Daar zet ik zwaar op in.”

Ervaring moet je bewijzen…

Op je drieëntwintigste een praktijk overnemen… “Ja, dat was me een dingetje. Hoeveel mensen me niet hebben gezegd dat het niet kon… Natuurlijk, het was nooit eerder gedaan. Ik merkte ook dat ik gebrek aan ervaring had. Mijn eerste overnamegesprek deed ik, toen ik nog mijn bachelor bedrijfseconomie deed. Ik ben daarna, in deeltijd, de master Management voor de Gezondheidszorg gaan doen en als praktijkmanager gaan werken bij een tandarts in Amsterdam. Op die manier kon ik laten zien dat ik het vak verstond.

Dat neemt niet weg, dat het spannend was en dat ik de tandartsen die mij het vertrouwen hebben gegeven heel dankbaar ben. Net als trouwens mijn verloofde Anouk, die altijd met me meedenkt.”

Leercurve

“Voor mijn gevoel was 2015 echt de start”, blikt Ruben Hoefnagels nog even terug. “En de start is het moeilijkst. Toen ik eenmaal één praktijk had overgenomen, merkte ik dat van één naar twee al veel makkelijker was. Ik kon zeggen: ‘Ach, kom anders morgen even kijken’. Dan was de reactie: ‘Oh, hij heeft echt een praktijk en… het loopt…’. Je hebt, met andere woorden, het bewijs dat het werkt.

Het basale traject werkt overigens nog steeds hetzelfde. Dat is, wat ik noem, een ‘leercurve’: mensen moeten het eerst laten bezinken - met het thuisfront bespreken – en pas als dat goed voelt, is het tijd voor het opvragen van informatie, een aanbod doen, uitwerken, bespreken, contract opmaken…

In het begin ben je daarbij continu het wiel opnieuw aan het uitvinden, ook met financiën. Tegenwoordig weet ik wel, OK, dit is te financieren. Vijf jaar geleden leverde dat een startlening op van 35.000 Euro. Om aan te geven hoe hard het gaat: afgelopen december heb ik getekend voor een lening van een miljoen. Daar ga ik dit jaar weer drie praktijken mee overnemen. Maar uiteraard investeer ik ook in de bestaande praktijken.”

Steeds vernieuwen

De groei van Tandarts Today gaat gestaag. Dat maakt het drukker en complexer. Om die drukte het hoofd te kunnen bieden, werkt Ruben Hoefnagels sinds 2016 met een regiomanager: “Die regiomanager is het eerste aanspreekpunt voor de praktijken en houdt veel ballen in de lucht. Zelf kan ik me daardoor beter gaan toeleggen op waar echt m’n hart ligt: bouwen áán (en niet zozeer in) mijn bedrijf. Ik ben van de nieuwe dingen. Herhaling verveelt me gauw. Tandarts Today is een operatie, waaraan ik altijd weer iets nieuws wil toevoegen. Als bouwer. Daar houd ik meer van dan van onderhouden.”

Betrokkenheid stimuleren

“Kijk”, zegt Hoefnagels, “ik wil natuurlijk een zo gezond mogelijk bedrijf neerzetten. Klinisch en ook financieel. In eerste instantie zoek ik daarbij naar nieuwe middelen en mogelijkheden, die bijdragen aan de praktijken. Er werken daar mensen met grote betrokkenheid en empathie voor de klanten. Dat ondersteunen en stimuleren we door zaken als een Tandarts Today Dag voor de medewerkers (met workshops, presentaties en ook veel gezelligheid), maar ook door een centraal IT-systeem (voor gestructureerder en – daardoor – prettiger werken) en ISO-certificering. Daar maak ik me heel sterk voor!”

De groei zit erin

Voor 2020 heeft Ruben Hoefnagels, zoals gezegd, enkele overnames gepland. Waar dat uiteindelijk toe leidt, is ook voor hem koffiedikkijken: “Ik vind het heel belangrijk dat we het kunnen blijven behappen. Met goede mensen. Daar blijf ik aan werken. En ik hoef ook zeker niet overgenomen te worden. Er zijn wel partijen die dat willen, maar verkopen zou me geen voldoening geven. Ik haal uit Tandarts Today mijn energie. Er is nog zoveel te doen… er zijn nog zoveel praktijken over te nemen, maar er kan ook nog zoveel in de praktijken die we al hebben. Nee, ik ben nog lang niet klaar.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd door IQONIC - een nieuw label van Tilburg University dat alle aspecten van ondernemerschap binnen de universiteit vertegenwoordigt en ondersteunt.Tilburg University onderschrijft het belang van ondernemerschap, IQONIC maakt het een herkenbare en sterke ondernemerscommunity. 

Meer creative minds